Pravidla soutěže v amatérském a poloprofesionálním flamenkovém tanci 2018   

(Pravidla soutěže ke stažení) pdf   

Soutěž vyhlašuje organizátor Centrum španělské kultury a vzdělávání (dále jen pořadatel).
Soutěž se koná v Měšťanské besedě Plzeň, Kopeckého sady 13, 26. 5. 2018, Galavečer a vyhlášení vítězů tamtéž ve 20:00.
Soutěž proběhne formou veřejné prezentace v kategorii amatéři. V každé kategorii – soutěž jednotlivců, soutěž párů, soutěž skupin (3 -9 osob) a soutěž dětských skupin do 15 let. Pořadí soutěžících bude určeno pořadatelem.
Soutěžící obdrží přesný rozvrh soutěže nejpozději do 10. 5. 2018.
Vítězní jednotlivci, páry a skupiny vystoupí ve večerním exhibičním představení 26. 5. 2018 ve 20:00.
V letošním roce jsou do odpoledního bloku zařazena také nesoutěžní vystoupení. Zde není formát limitován ani počtem tanečníků, ani, časem, ani hudebním doprovodem. I nesoutěžní vystoupení může být na základě jeho výjimečné kvality porotou vybráno k večerní exhibici.
Soutěže amatérských tanečníků – jednotlivců a párů se mohou zúčastnit pouze tanečníci, pro které tanec nebo výuka tance nejsou zdrojem příjmů. Absolventi vysokých uměleckých škol s oborem tanec se soutěže nemohou zúčastnit, stejně tak ani organizátoři. Ve sporných případech posoudí pořadatel možnost zařazení uchazeče do soutěže – prosíme, kontaktujte nás, předejdeme tím zásadní nepochopení pravidel.
Soutěže amatérských tanečníků – tanečních skupin se mohou zúčastnit minimálně ze 2/3 tanečníci, pro které tanec nebo výuka tance nejsou zdrojem příjmů. 1/3 mohou být tanečníci, kteří např. flamenco lektorují, ale výuka není hlavním zdrojem jejich příjmu. Absolventi vysokých uměleckých škol s oborem tanec se soutěže nemohou zúčastnit, stejně tak ani organizátoři. Ve sporných případech posoudí pořadatel možnost zařazení uchazeče do soutěže – prosíme, kontaktujte nás, předejdeme tím zásadní nepochopení pravidel.
Každý soutěžící předvede ukázku tance jednoho flamenkového stylu (palo), který si sám zvolí. Dovoleny jsou vlastní i převzaté choreografie, vždy bude brán zřetel na originalitu vystoupení. Délka vystoupení je stanovena pro jednotlivce na 3 - 5 minut, pro páry a taneční formace 4 –7 minut. Delší choreografie je nutné zkrátit - jedná se o soutěž, ne o komponované vystoupení.
Jako hudební doprovod k vystoupení je povolena pouze reprodukovaná hudba. Nahrávku dodá soutěžící pořadateli do stanoveného termínu. Reprodukci hudby zajišťuje pořadatel.
Soutěž bude hodnotit mezinárodní odborná porota. Předsedající je stanovena Irene Alvarez.
Před zahájením soutěže se v sobotu sejde porota se soutěžícími k formálnímu seznámení a definitivní konkretizaci kriterií hodnocení. Překladatel (španělština –čeština) bude přítomen. V případě nutnosti překladu pro slovenské soutěžící je k dispozici jeden ze členů poroty.
Po skončení soutěže bude ve 20:00 následovat exibiční vystoupení vítězů a představení La Musa (Irene Alvarez, Maria Martín). Všichni účastníci soutěže i nesoutěžních vystoupení mají na toto představení vstup zdarma.
27 . 5.– intenzivní taneční a hudební workshopy se členy poroty – pouze účastníci soutěže mohou využít zvýhodněné ceny. Přihlášky se přijímají do 10. 5. 2018 online.

 


Technické podmínky soutěže


Poplatek za přihlášení do soutěže je 500 Kč/ 20 Eur za každého jednotlivého soutěžícího, 900 Kč/40 Eur za pár, 1250 Kč/ 50 Eur za každou taneční formaci (3 – 10 osob). Tento poplatek je po zaplacení nevratný.
Veškeré požadavky soutěžící řádně vyplní v přihlášce.
Po uzavření přihlášek poskytne každý soutěžící pořadateli svoji fotografii (polodetail nebo portrét). Pořadatel tyto fotografie použije pro vytištění hodnotících karet pro porotce a na identifikační karty soutěžících. Fotografie může pořadatel použít také na ostatní propagační materiály, vztahující se k soutěži a na stránky festivalu.
V průběhu soutěže a večerní exibice budou přítomni fotografové, soutěž bude nahrávána na kameru.
Spolu s přihláškou musí každý přihlášený soutěžící zaslat pořadateli podrobné informace o svém vystoupení, které budou zahrnovat: styl (palo), délka trvání, název skladby, autor hudby, popř. textu, interpret, název originálního nosiče a jeho vydavatele.
Nejpozději měsíc před konáním soutěže musí každý přihlášený soutěžící zaslat pořadateli doprovodnou hudbu na CD nebo ve formátu MP3. Hudební nahrávka musí být kvalitní. Za správnost hudební nahrávky plně odpovídá soutěžící.
Soutěžící budou mít k dispozici taneční (společenský) sál k tréninku a zkoušce před a v průběhu soutěže.
Soutěžící musí být připraven v prostoru u jeviště 10 minut před začátkem svého vystoupení.
Vstup na jeviště následuje přímo po oznámení moderátora a vede přímo k postavení na startu. Po skončení vystoupení musí soutěžící opustit jeviště.
Pokud soutěžící požaduje jiný režim spuštění nahrávky, než je obvyklé (za obvyklé se považuje nástup soutěžícího na taneční plochu a jeho zaujmutí výchozího postavení), je povinen společně s hudebním nosičem odevzdat i písemný popis nástupu na taneční plochu. Zvukař spustí nahrávku na pokyn pověřené osoby (zpravidla pohybem ruky).
Rozměry taneční plochy budou upřesněny, cca 6x6m.

Závěrečná ustanovení

Vyhlašovatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže diskvalifikovat soutěžícího, který nesplňuje podmínky soutěže, či svým chováním nebo jednáním poškozuje dobré jméno soutěže nebo vyhlašovatele.
Pořadatel není odpovědný za úrazy nebo nehody, které se stanou během soutěže. Je odpovědností každého soutěžícího, zda si sjedná své vlastní pojištění.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže učinit změny v časovém harmonogramu či soutěž zrušit.

Soutěžící podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže.